Naujienos   
22.06.2012
 

LIFE+ projektas "Baltijos šalių veiksmai siekiant sumažinti Baltijos jūros taršą pavojingomis medžiagomis" (BaltActHaz) pasibaigė. 
(Projekto trukmė: 2009 m. sausio 1 d. - 2012 m. birželio 30 d.)


22.03.2012

Data: 2012 balandžio 12-13
Vieta: Europa City Hotel Amrita viešbutis, Rīgas g. 7/9, Liepoja, Latvija
Dalyviai: laivų statyklų darbuotojai, chemines medžiagas kontroliuojančios institucijos, metalo apdirbimo pramonės atstovai

21.02.2012

Data: 2012 vasario 2 – 3
Vieta: Clarion Hotel Euroopa viešbutis Talinas, Estija 
Dalyviai: Estijos, Latvijos ir Lietuvos valstybinių institucijų atstovai, kviestiniai svečiai iš Suomijos ir Europos Komisijos.

20.10.2011

Viena iš projekto įgyvendinimo dalių yra projekto metu parengtų leidinių ir projekto rezultatų pristatymas suinteresuotosiom šalim bei tikslinėm grupėm. Siekiama, kad projekto rezultatai taptų žinomi ne tik projekto partneriams.

BaltActHaz projekto komanda skleidžia informaciją apie projekto metu atliktus darbus bei gautus rezultatus bei dalija parengtus leidinius:
1. suinteresuotoms šalims rengdami seminarus, mokymus, informacinius renginius;

2. kreipdamiesi į plačiąją visuomenę per žiniasklaidą.

NVO Baltijos aplinkos forumas Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje, drauge su kitais projekto partneriais aktyviai bendrauja su skirtingomis suinteresuotomis šalimis bei domisi kitais vykdomais projektais. Dalyvauja įvairiuose seminaruose, renginiuose, mokymuose (vietiniuose ir tarptautiniuose). Skleisdami informaciją apie projektą komandos nariai platina projekto lankstukus, atvirukus bei kitą dalomąją medžiagą, kuri susilaukia didelio susidomėjimo. Esant poreikiui pristatome šio projekto rezultatus ir ateities planus.

26.09.2011

2011 m. spalio 24-25 d. Jurmaloje, Latvijoje (viešbutyje Hotel Lielupe) vyks projekto partnerių ir patariamosios tarybos susitikimas

Projekto "Baltijos šalių veiksmai siekiant sumažinti Baltijos jūros taršą pavojingomis medžiagomis (BaltActHaz)" partnerius  kviečiame dalyvauti 6-ajame partnerių ir 3-ajame patariamosios tarybos susitikime, kuris vyks spalio 24 - 25 d., susitikimo pradžia 12 val.  Susitikimas vyks Jurmaloje (Latvija), viešbutyje Lielupe (Bulduru prospektas 64/68).

Bus aptariamas projekto įgyvendinimas, administraciniai klausimai, tolesni darbų planai.

Detalesnės informacijos teiraukitės el. paštu liga.karkle@bef.lv

12.09.2011

Informacinis renginys, kurio metu bus pristatomas rekomendacinis dokumentas TIPK leidimų išdavimui ir gavimui vyks šių metų spalio mėnesį didžiuosiuose Lietuvos miestuose (18 d. Vilniuje, 19 d. Kaune, 20 d. Klaipėdoje). Renginys skirtas pramonės įmonių atstovams, leidimus išduodančioms institucijoms ir nuotekų valymo įrenginių darbuotojams. Tomis pačiomis dienomis iki pietų pertraukos vyks seminarai "Vandens aplinkai pavojingos medžiagos įmonėje: jų identifikavimas ir pakeitimas".  

Šiuose renginiuose pristatysime su cheminių medžiagų valdymu įmonėje susijusius ES ir nacionalinius teisinius reikalavimus, supažindinsime su leidinio turiniu ir tikslu, pateiksime teorinių ir praktinių patarimų pavojingų cheminių medžiagų pakeitimui mažiau pavojingomis, cheminių medžiagų inventoriaus sudarymui įmonėje, saugos duomenų lapo rengimui ir vertinimui ir kt. susijusiais klausimais. 

Panašūs renginiai vyks ir Latvijoje bei Estijoje.

06.09.2011

Projekto komanda parengė brošiūrą, vaizdžiai iliuostruojančią pavojingų cheminių medžiagų naudojimą kasdieniniame gyvenime. Šis leidinys skirtas plačiąjai visuomenei, jame pateikiami tokių pavojingų cheminių medžiagų kaip ftalatai, perfuorinti junginiai, polibrominti junginiai, organiniai alavo junginiai ir kt. naudojimo buityje pavyzdžiai. 

Leidinyje pateikiama informacija:
- apie pavojingas chemines medžiagas ir jų savybes
- pavojingų medžiagų keliami pavojai
- praktiniai patarimai kaip vengti šių medžiagų naudojimo buityje

Brošiūra "Yra daugybė priežasčių domėtis pavojingomis cheminėmis medžiagomis!" išleista estų, latvių, lietuvių, anglų ir rusų kalbomis. Šio leidinio teiraukitės Baltijos aplinkos forumo biure, Užupio g. 9/2-17, Vilniuje (tel. pasiteiravimui 8 5 215 9287).

30.06.2011

Data:2011 m. gegužės 25-26 d.
Vieta: Europos Parlamentas, Briuselis, Belgija
Dalyviai: 27 ES valstybių narių atstovai, NVO, ekspertai ir kt.

Vykdant BaltActHaz projeką, kuris yra kofinansuojamas  Europos Komisijos pagal

LIFE+ finansinę primonę, NVO Baltijos aplinkos forumas Estijos padalinio atstovai dalyvavo LIFE konferencijoje, kuri vyko Briuselyje. 

 

 

31.05.2011

BaltActHaz projekto komanda parengė naują leidinį "Teisės aktų, reglamentuojančių cheminių medžiagų valdymą ir aplinkos apsaugą, sąsajos: REACH reglamentas, TIPK ir BVP direktyvos". Šios brošiūros tikslas - Baltijos šalims padėti įgyvendinti Bendrąją vandenų politikos direktyvą, Taršos integruotų leidimų išdavimo direktyvą, Jūrinę direktyvą ir naująjį HELCOM Baltijos jūros veiksmų planą, siekiant sumažinti pavojingų medžiagų naudojimą.

Leidinys skirtas valstybinėms ir regioninėms Lietuvos, Latvijos, Estijos institucijoms, kurios atsakingos už aukščiau išvardintų dokumentų perkėlimą į nacionalinius teisės aktus ir įgyvendinimą.

Brošiūroje nagrinėjami šie klausimai:

- aptariami įvairūs teisės aktai, kurie nustato pavojingų cheminių medžiagų tvarkymą;

- pagrindinės sąsajos tarp cheminių medžiagų tvarkymą reglamentuojančių ir aplinkosauginių teisės aktų; 

 

31.05.2011

Labai svarbu, kad visuomenė domėtųsi pavojingų cheminių medžiagų poveikiu aplinkai ir konkrečiai Baltijos jūrai, nes:

- Baltijos jūros ekosistema yra unikali ir jautriai reaguoja į bet kokią taršą;

- Baltijos jūra geografiniu ir hidromorfologiniu požiūriu yra ypatinga;

- Pavojingos medžiagos patekusios į Baltijos jūrą gali būti toksiškos, kauptis gyvuose organizmuose;

- Kad ir kurioje Lietuvos, Latvijos ar Estijos vietovėje būtų teršiamas vanduo ar žemė, galiausiai teršalai pasiekia Baltijos jūrą, nes visos šių valstybių upės suteka viena į kitą, kol įteka į Baltijos jūrą; 

- Bendroji vandenų direktyva (14 str.) ir kiti Europos Sąjungos teisės aktai, valstybinės institucijos privalo informuoti visuomenę apie Baltijos jūros būklę ir keliamą pavojų.

07.03.2011

Data: 2011 m. balandžio 12 - 13 d.
Vieta: Ryga, Tallink Hotel
Dalyviai: Projekto partneriai, suinteresuoti subjektai

Susitikimo metu aptarti klausimai:

- Projekto įgyvendinimo apžvalga 
- Projekto duomenų atrankos rezultatai
- Pavojingų cheminių medžiagų mažinimo strategijos 
- Pasiūlymai monitoringo programoms

22.02.2011

Data: 2011 m. kovo 23-25 dienomis
Vieta: Viešbutis Avalon, Ryga, Latvija
Dalyviai: Estijos, Latvijos ir Lietuvos valstybinių institucijų atstovai

Seminaro tikslas:
Aptarti aplinkai pavojingų medžiagų valdymo priemones, esančias REACH reglamente, Bendrojoje vandens politikos (BVPD) ir TIPK direktyvose, bei pritaikyti jas efektyviam pavojingų medžiagų valdymui.

15.12.2010

Data ir vieta:  
2010 m.  gruodžio 1 d. Kaunas, viešbutis „Daniela“,  
              gruodžio 3 d., Klaipėda, viešbutis  „Amberton Klaipėda“,
             
gruodžio 7 d., Vilnius, viešbutis „Conti Hotel“.

Dalyviai: pramonės įmonių darbuotojai, leidimus išduodantys ir kontroliuojantys specialistai, nuotekų valymo įrenginių darbuotojai, leidimus rengiantys konsultantai.

06.12.2010

4-asis partnerių ir patariamosios tarybos susitikimas įvyko Taline 2010 m. lapkričio 4-5 d., jame dalyvavo ir projekto patariamosios tarybos nariai. Renginio metu pristatytus pranešimus ir ataskaitas galite rasti skyriuje „Medžiaga atsisiuntimui“.

Šiame susitikime detaliai išnagrinėtas projekto įgyvendinimas ir tolesni etapai.

04.10.2010

Data: 2010 m. lapkričio 4 - 5 d.
Vieta: Hotel Euroopa, Paadi g. 5,Talinas, Estija
Dalyviai: projekto partneriai ir projekto patariamasis komitetas

4-asis partnerių ir patariamosios tarybos susitikimas įvyko Taline 2010 m. lapkričio 4-5 d. Susitikimo tikslas – aptarti projekto valdymą, atliktus darbus, finansinius aspektus, suplanuoti veiklas ateinančiam pusmečiui.

03.10.2010

Data: 2010 m. lapkričio 3 - 4 d.
Vieta: Hotel Euroopa, Paadi g. 5, Talinas, Estija
Dalyviai: projekto monitoringo komanda

4 –asis projekto monitoringo komandos susitikimas prieš projekto partnerių susitikimą įvyko Taline. Aptarti projekto įgyvendinimo etapai, terminai, įgyvendinimo metu atsiradusios problemos bei paruoštas pranešimas projekto komandai.

13.09.2010

2010 m. rugsėjo 29-30 d. projekto partneriai ir suinteresuoti ūkio subjektai lankėsi Suomijos Aplinkos apsaugos institute (SYKE) ir Europos Cheminių Medžiagų Agentūroje (ECHA).

19.07.2010

Projekto BaltActHaz mažiausiai 12 stendų turi būti pagaminta ir viešai patalpinta visuomenei prieinamose vietose. Stendai yra apie pavojingas medžiagas vandens aplinkoje. Google Maps sistemoje galima surasti visą sąrašą vietų kur šie stendai yra patalpinti visose Pabaltijo šalyse. Spauskite ant žemėlapio norėdami surasti tikslias vietas, per vasarą jos bus papildytos ir patikslintos.

12.07.2010

Projekto metu sukurtas leidinys, kuriame aprašomi pavojingų cheminių medžiagų pakeitimo mažiau pavojingomis medžiagomis principai:

- kokios cheminės medžiagos yra pavojingos?

- ką ir kodėl reikia keisti?

- nuo ko pradėti?

 

08.06.2010

Seminaras įvyko 2010 m. gegužės 21-29 d. Rygoje. Pranešimus ir seminaro ataskaitą galite rasti skiltyje Medžiaga atsisiuntimui.

31.05.2010

BaltActHaz projekto metu Baltijos aplinkos forumas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje pagamino ir išplatino stendus apie pavojingas medžiagas vandenyje. Stendai yra skirti visuomenei, juose aptariama ir vaizdžiai išdėstoma informacija apie pavojingas medžiagas vandenyje, bei jų keliamą riziką aplinkai, ypač Baltijos jūrai. Stendai bus viešinami skirtinguose regionuose visomis trimis Baltijos šalių kalbomis.

Detalenę informaciją apie stendus galite rasti kiekviename iš Baltijos aplinkos forumų.

03.05.2010

Data: 2010 m. gegužės 19-21 d.
Vieta: Ryga, "Tallink Hotel Riga"
Dalyviai: projekto partneriai, suinteresuoti institucijų atstovai, papildomai parmonės įmonės

Seminaro tikslas - apžvelgti pavojingų medžiagų keitimą (pagrindinius pirncipus, reikalavimus ir priemones) ir pristatytimkeitimo galimybes (praktiniai pavyzdžiai ir patarimai, tinkamos alternatyvos keičiant į mažiau pavojingas medžiagas gamybos procese).

02.05.2010

Tarptautinis seminaras, kuriame dalyvavo ES ir Rusijos suinteresuotieji ūkio subjektai įvyko Sankt Peterburge 2010 m. balandžio 28-29 d. Pranešimų klausėsi ir diskutavo 43 dalyviai. Seminaro metu skaitytus pranešimus ir seminaro ataskaitą galite rasti skiltyje Medžiaga atsisiuntimui.

 

12.04.2010

Data: 2010 m. balandžio 28-29 d.
Vieta: Rusija, St.Petersburg, Hotel Natali

Seminaras dialogas su suinteresuotom grupėm iš Europos Sąjungos ir Rusijos federacijos
Tikslas:
informuoti Rusijos sunteresuotas šalis apie Europos Sąjungos reikalavimus cheminių medžiagų politikoje, ypač REACH politika ir išplėtoti dialoga tarp Europos Sąjungos ir Rusijos siekiant pagerinti informacijos apsikeitimą.

Programa.pdf

23.03.2010

Trečiasis partnerių susitikimas įvyko 2010 m. vasario 22-23 Rygoje. Susitikimo ataskaita ir skaidrės yra patalpintos skyrelyje Medžiaga atsisiuntimui. Po partnerių susitikimo taip pat įvyko ir trečiasis projekto stebėsenos susitikimas, kurio metu aptarta projekto eiga, įgyvendinti veiksmai bei tolimesni planai.

02.02.2010

Data: 2010 m. vasario 22 - 23 d.
Vieta: Ryga, Europa Royale viešbutis
Dalyviai: Projekto partneriai

Susitikimo temos ir klausimai:

- Projekto eigos apžvaga ir aptarimas
- Projekto administravimo klausimų apžvalga
- Projekto veiklų įgyvendinimo apžvalga ir aptarimas
- Tolimesnis darbų planavimas

Žemiau pateikta susitikimo programa ir registracijos forma, kurią prašome atsiųsti į BEF Estijos ofisą l(laura.remmelgas@bef.ee arba faksu +372 6 597 027) iki 2010 m. vasario 12 dienos. 

18.01.2010

Primosiomis 2010 m. vasario savaitėmis Baltijos aplinkos forumas organizuoja susitikimus su žuranalistais, vykdant projektą „Baltijos šalių  veiksmai siekiant sumažinti Baltijos jūros taršą pavojingomis medžiagomis“. Šie susitikimai vyks visose Baltijos šalyse.

Estija: 2010 m. vasario 10 d. 
Latvija: 2010 m. vasario 10 d.
Lithuania: 2010 m. vasario 5 d.

24.11.2009

Data: 2009 m. lapkričio 26 d.
Vieta: Ryga, Latvija


2009 m. lapkričio 26 d. įvyks Pabaltijo ekspertų susitikimas leidimų vadovo parengimui.
Planuojamo susitikimo darbotvarkė pateikta žemiau esančiame dokumente:

Darbotvarkė (anglų kalba) 

11.11.2009

Pirmasis projekto priežiūros komisijos susitikimas vyko 2009 m. lapkričio 2-3 dienomis. Susitikimo tikslas - susipažindinti su projekto detaliomis veiklomis, gauti patarimų kaip spręsti sudėtingas projekto įgyvendinimo situacijas, susitari dėl klausimų ir procedūrų tvarkos, kur priežiūros komisijos indėlis yra būtinas.

18.09.2009

Antrasis partnerių susitikimas vyko 2009 m. rugsėjo 7 - 8 dienomis. Ataskaitas ir skaidres galima parsisiųsti iš skyrelio Medžiaga atsisiuntimui.

19.08.2009

Susitikimo temos:
-Pasiruošimas pavojingų medžiagų nustatymui Estijoje ir Latvijoje
-Laboratorijų paslaugų pirkimas (reikalavimai, atrankos kriterijai)
-Šaltinių kontroliavimas išleidžiant prioritetines pavojingas medžiagas Europoje (SOCOPSE prpjekto apžvalga)
-Pavojingų medžiagų šaltinių nustatymas

15.05.2009

Mokymai vyks Jūrmaloje, Latvijos Respublikoje šių metų birželio 3 – 4 d. viešbutyje „Lielupe“  (Bulduru prospektas, 64-68, Bulduri, Jurmala: www.lielupe.lv). Mokymai skirti projekto partneriams ir kitoms suinteresuotoms grupėms. Seminaro tikslas - seminaro dalyviams padėti geriau suvokti „pavojingų medžiagų“ sąvokos skirtumus skirtingų teisės aktų rėmuose bei supažindinti su pavojingų medžiagų pavojingumo aplinkai kriterijais.

Programa.pdf

Techninė informacija partneriams.pdf

Registracijos forma.doc

30.03.2009

Susitikimas vyks šių metų  balandžio 16 – 17 dienomis „Centrum Uniquestay“ viešbutyje, Vilniuje.  

Balandžio 16 d. pirmojo susitikimo metu dalyviai bus supažindinti su pavojingų medžiagų tyrimais Lietuvoje ir Suomijoje. Bus pateiktos tokių tyrimų išvados, mėginių ėmimo vietų, pavojingų medžiagų ir jų terpių pasirinkimas bei tyrimų rezultatų panaudojimas. Estijos bei Lietuvos darbo grupėms bus pateiktos užduotys apie pavojingų medžiagų tyrimų planavimą.

Balandžio 17 d. bus skaitomi pranešimai, aptariantys praėjusios dienos rezultatus. Antrojoje seminaro sesijoje bus pristatyti pavojingų medžiagų tyrimai Suomijoje. Po pranešimų bus diskutuojama apie pavojingų medžiagų monitoringą Baltijos Šalyse bei tyrimų formavimo pagrindus Estijoje bei Latvijoje. 

11.02.2009

1-asis projekto monitoringo tarybos susitikimas įvyko Rygoje 2009 m. vasario 9 d. Projekto vadovai susitiko aptarti savo veiksmus ir vaidmenis, tartasi kaip formuoti projekto komandos darbą, kaip pasiskirstyti darbus, kokia bus projekto eigos stebėsena, kalendorinis planavimas bei valdymas. 

19.01.2009

Data: 2009 m. vasario 4 - 5 d.
Vieta: Ryga, Latvija
Tikslinė grupė: Projekto partneria

Įvadinis susitikimas vyks šių metų vasario 4 – 5 dienomis Rygoje, viešbutyje „Bruninieks“. Šis susitikimas skirtas projekto partneriams susipažinti su planuojamomis projekto veiklomis. Susitikimo metu bus aptariami projektų partnerių administraciniai įsipareigojimai, funkcijos bei atsakomybės. 

05.01.2009

 

                

Baltijos aplinkos forumas kartu su partneriais pradeda naują projektą - „Baltijos šalių  veiksmai siekiant sumažinti Baltijos jūros taršą pavojingomis medžiagomis“ 

(BaltActHaz – Project nr. LIFE07 ENV/EE/000122)

Projekto trukmė:
2009 m. sausio 1 d. – 2011 m. gruodžio 31 d.

Rėmėjai:

Europos Bendrijos finansinė  priemonė LIFE+, Estijos Aplinkos investicijų centras, Latvijos Respublikos aplinkos ministerija ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.

Pagrindinis projekto tikslas:
Pagalba Baltijos Šalims įgyvendinant ES Bendrąją Vandens politikos direktyvą, Taršos Integruotos Prevencijos ir Kontrolės (TIPK) direktyvą ir greit pasirodysiančią  Jūros direktyvą bei naują HELCOM Baltijos jūros veiklos planą, skirtą pavojingoms medžiagoms regione sumažinimui.

Projekto tikslai ir veiklos:

 • Ištirti pavojingų medžiagų  pasitaikymo atvejus gamybinėse nuotekose bei natūraliuose vandens telkiniuose ir pasiūlyti tinkamas priežiūros priemones;
 • Pagerinti esančių leidimų kokybę, atsižvelgiant į esančias įmonių priemones pavojingoms medžiagoms sumažinti;
 • Pagerinti cheminių medžiagų  valdymą projekte dalyvaujančiose įmonėse;
 • Informuoti visuomenę apie pavojingų  medžiagų keliamą pavojų bei suteikti informacijos dėl saugaus jų naudojimo.
 • Stiprinti suinteresuotų grupių  (valdžios institucijų, pramonės įmonių, mokslininkų  ir pan.) tarpusavio bendradarbiavimą dėl pavojingų medžiagų  valdymo;
 • Palengvinti projekto partnerių  ir suinteresuotų grupių ekspertų tarpusavio bendradarbiavimą, siekiant parengti naujus teisės aktus, susijusius su pavojingų medžiagų mažinimu bei kontrole;
 • Plėtoti visapusišką visuomenės supratimą apie pavojingas medžiagas.

Suinteresuotos grupės:

 • Kompetentingos institucijos: aplinkos ministerijos, aplinkos apsaugos agentūros, leidimus išduodančios institucijos; aplinkos inspekcijos;
 • Pramonės įmonės;
 • Nuotekų valymo įmonės
 • Aplinkosaugos konsultantai
 • Visuomenė

Partneriai:
Iš viso yra 19 projekto partnerių.
Vedantysis parneris: Baltic Environmental Forum Estonia

BEFs: BEF Latvia & BEF Lithuania
Research institutions: Estonian Environmental Research centre, Institute for Aquatic Environment
Consultancy companies: Hendrikson & Ko
Competent authorities: Lithuanian Environmental protection Agency
Inspectorates and environmental departments: Latvian State Environmental Services, Vilnius/ Klaipeda/ Šiauliai Regional Environmental Protection Department
Industrial companies: Tarkon, Estko, Eskaro, Tenax, REBIR, Vienybė, Panavėžio Aurida
WWTP: Vilniaus vandenys

Dėl detalesnės informacijos apie projektą klauskite: 
Kitty Kislenko,
Project Manager
E-mail: kitty.kislenko@bef.ee
Tel.: + 372 6 597 028
Fax: + 372 6 597 027

 

Estonia
Kertu-Kirit Sild
Project Manager
Tel.: +372 6597 028
Fax: +372 6597 027
name.surname@bef.ee
www.bef.ee

Latvia
Valters Toropovs
Country Coordinator
Tel.: +371 6735 7546
Fax: +371 6750 7071
name.surname@bef.lv
www.bef.lv

Lithuania
Justė Buzelytė
Country Coordinator
Tel.: +370 5213 8155
Fax: +370 5213 5068 
name.surname@bef.lt
www.bef.lt

The project “Baltic Actions for the reduction of Pollution of the Baltic Sea from Priority Hazardous Substances” (BaltActHaz) is co-financed with the contribution of the LIFE+ financial instrument of the European Community /Project nr. LIFE07 ENV EE 000122/.