Rėmėjai   

LIFE+ programa

 

Nuo 1992 metų, kai Europos Komisija pradėjo LIFE programą, Estijoje pagal programą LIFE I (1992-1996), LIFE II (1996-2000) ir LIFE III (2000-2006) iš viso buvo finansuojamas 21 projektas. Septyni iš jų buvo skirti aplinkos inovacijoms, vienuolika – gamtos apsaugai ir trys kompetencijų ugdymui. Visų šių projektų vertė siekė 19.1 milijoną Eurų, iš kurių 8.9 milijonus Eurų skyrė Europos Bendrija.

Dabartinės programos stadijos, LIFE+ (2007-2013), biudžetas yra 2.143.000,00 Eurų. Jie skirti trims sferoms finansuoti: gamtai ir bio - įvairovei, aplinkos politikai ir valdymui bei informacijai ir komunikacijai. Nuo 2007 metų Komisija pradėjo pirmąjį šaukimą LIFE+ projektų pasiūlymams. 2008 metų spalio mėnesį Komisija patvirtino du naujus LIFE+ Estijos projektus: LIFE+ aplinkos politika ir valdymas ir LIFE+ gamta ir bio – įvairovė.


Daugiau informacijos LIFE tinklalapyje.

 

 

BaltActHaz projekto biudžetas:

1.715.635,00 Eurai

EK finansinis įnašas: 851.816,00 Eurų (50%)

Kiti rėmėjai: 443.317,00 Eurų (26%)

Estijos aplinkos investicijų centras: 234.685,00 Eurai

Latvijos Respublikos aplinkos ministerija: 127.842,00 Eurai

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija: 80.790,00 Eurų

Partnerių įnašas: 420.499,00 Eurai


Estijos aplinkos investicijų centras (EIC)

 

Pagrindinė Estijos aplinkos investicijų centro veikla yra susijusi su aplinkos naudojimo ir aplinkos projektais, įgyvendinti Europos Regioninės Plėtros Fondo, Europos Socialinio Fondo ir Sanglaudos Fondo aplinkos projektus.

Estijos aplinkos investicijų centro tikslas yra kryptingas ir planinis viešųjų fondų naudojimas aplinkosaugos tikslams pasiekti.

Estijos aplinkos investicijų centro misija yra išsaugoti darnią aplinką bei branginti švarią gamtą.

 

Daugiau informacijos Estijos aplinkos investicijų centro tinklalapyje.


 


Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

Aplinkos ministerija yra pagrindinė vadovaujanti valdžios institucija Lietuvos Respublikoje, formuojanti šalies politiką gamtos apsaugos, miškininkystės, gamtos išteklių panaudojimo, geologijos ir hidrometeorologijos, teritorinio planavimo klausimais bei koordinuojanti šių veiksnių įgyvendinimą.


Daugiau informacijos ieškokite aplinkos ministerijos tinklalapyje.Latvijos Respublikos aplinkos ministerija

 

Aplinkos ministerija yra centrinė vadovaujanti institucija besirūpinanti aplinkos apsaugą: gamtos ir aplinkos globa, gamtinių išteklių priežiūra ir panaudojimu, hidrometeorologijos ir požeminių sritimis bei koordinuojanti aplinkos politikos įgyvendinimą. Aplinkos ministerija vykdo įstatyminių aktų ir dokumentacijos projektus, formuoja nuomonę apie kitų institucijų rengiamus projektus, informuoja visuomenę aplinkos temomis, savo veiklos srityje dirba kaip konsultuojanti institucija.

Daugiau informacijos ieškokite aplinkos ministerijos tinklalapyje


Estonia
Kertu-Kirit Sild
Project Manager
Tel.: +372 6597 028
Fax: +372 6597 027
name.surname@bef.ee
www.bef.ee

Latvia
Valters Toropovs
Country Coordinator
Tel.: +371 6735 7546
Fax: +371 6750 7071
name.surname@bef.lv
www.bef.lv

Lithuania
Justė Buzelytė
Country Coordinator
Tel.: +370 5213 8155
Fax: +370 5213 5068 
name.surname@bef.lt
www.bef.lt

The project “Baltic Actions for the reduction of Pollution of the Baltic Sea from Priority Hazardous Substances” (BaltActHaz) is co-financed with the contribution of the LIFE+ financial instrument of the European Community /Project nr. LIFE07 ENV EE 000122/.