Medžiaga atsisiuntimui   
Valstybinėms institucijoms

Pavojingų cheminių medžiagų tyrimai ir šaltinių nustatymas

Pavojingų medžiagų paplitimo tyrimo aplinkoje ataskaitos

130 skirtingų cheminių medžiagų iš 12 cheminių medžiagų grupių buvo tirta Baltijos valstybių aplinkoje. Kai kurios iš šių medžiagų buvo tirtos pirmą kartą. Buvo tiriami paviršinio vandens, dugno nuosedų, įmonių nuotekų ir dumblo mėginiai. Šie tyrimai buvo atliekami Estijoje ir Latvijoje. Abiejų valstybių tyrimų ataskaitos pateikiamos ir anglų kalba.

 Estijoje atliktų tyrimų rezultatai

 

ENG, EE

 

Latvijoje atliktų tyrimų rezultatai

ENG, LV

 


Pavojingų medžiagų šaltinių nustatymas Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje

Pavojingų cheminių medžiagų šaltiniai buvo nustatomi tiriant įvairių įmonių nuotekas, taip pat sąvartynų filtratą, nuotekų valymo įmonių valytas nuotekas bei komunalines nuotekas iš gyvenamųjų rajonų.

Lietuvos ataskaitoje pateikiami galimų pavojingų medžiagų šaltinių tyrimo Lietuvoje rezultatai. Buvo tirtos įvairaus pobūdžio pramonės įmonių nuotekos, paimti keli paviršinių (lietaus) nuotekų bei paviršinių vandenų mėginiai – viso 86 mėginių ėmimo vietos. Ieškota 9 pavojingų medžiagų grupių (ftalatų, oraninių alavo, perfluorintų ir kt. junginių). Pateikiami apibendrinti pavojingų medžiagų šaltinių rezultatai pagal pramonės šakas. Ataskaita skiriama institucijoms,atsakingoms už pavojingų medžiagų valdymo Lietuvoje politikos formavimą ir vykdymą.

 

EE, LV, LT

Trijų Baltijos valstybių ataskaitų santrauka

ENG

 


Paiūlymai valstybinėms monitoringo progrmoms ir pavojingų cheminių medžaigų mažinimui

Pasiūlymai valstybinėms monitoringo programoms

Pasiūlymai paremti tyrimų, vydytų projektų metu, rezultatais.

Latvijos: LV, ENG
Estijos: EE, ENG
Lietuvos: LT, ENG
 


Rekomendacijos pavojingų medžiagų mažinimui


EE, LVLT

 


Skatinimas geriau vykdyti teisės aktus

Aplinkosauginių leidimų išdavimo gairės

Gairių tikslas – pagerinti esamą leidimų (tiek tų, kuriems TIPK direktyva taikoma, tiek tų, kuriems ji netaikoma) kokybę, taikant pavojingų medžiagų naudojimą įmonėse mažinančias priemones, ir panaudoti leidimus teisės aktų vykdymui užtikrinti. Šios gairės skiriamos visoms tiesiogiai arba netiesiogiai aplinkos apsaugos leidimų išdavimo procese dalyvaujančioms suinteresuotosioms šalims – pramonės įmonėms, nuotekų valymo įrenginių (NVĮ) operatoriams, konsultantams, leidimus išduodančioms institucijoms, inspektoriams.EE, LV, LT

 


Teisės aktų, reglamentuojančių cheminių medžiagų valdymą ir aplinkosaugą, sąsajos: REACH, TIPK, BVPD

Leidinyje aptariami skirtingi teisės aktai - REACH Reglamentas, TIPK bei BVP direktyvos, siekiama suprasti jų koncepciją, susijusią su pavojingų medžiagų valdymu. Nagrinėjamos šių teisės aktų sąsajos ir problemos, kurios kyla kompetetingoms institucijoms bei pateikiamos rekomendacijos, kaip efektyviau šiuos teisės aktus įgyvendinti. Leidinys pirmiausiai skiriamas nacionalinėms bei regioninėms institucijoms teisės aktų, reglamentuojančių pavojingų medžiagų valdymą, įgyvendinimą ir vykdymą.


ENG, EE, LV, LT

 


Pavojingos aplinkai medžiagos: kas tai?

Leidinyje kalbama, kokios cheminės medžiagos yra pavojingos aplinkai, kokiais teisės aktais yra reglamentuojamos, aptariami pavojingų medžiagų valdymo principai. Leidinyje rasite ir pavojingas medžiagas, minimas skirtinguose teisės aktuose. Brošiūra skirta pramonės įmonių ir valstybės institucijų specialistams padėsiantis skaitytojui geriau suprasti ES pavojingų medžiagų koncepciją.

ENG, EE, LV, LT


Pramonės įmonėms

Cheminių medžiagų valdymas įmonėje

Gairių tikslas – pagerinti esamą leidimų (tiek tų, kuriems TIPK direktyva taikoma, tiek tų, kuriems ji netaikoma) kokybę, taikant pavojingų medžiagų naudojimą įmonėse mažinančias priemones, ir panaudoti leidimus teisės aktų vykdymui užtikrinti. Šios gairės skiriamos visoms tiesiogiai arba netiesiogiai aplinkos apsaugos leidimų išdavimo procese dalyvaujančioms suinteresuotosioms šalims – pramonės įmonėms, nuotekų valymo įrenginių (NVĮ) operatoriams, konsultantams, leidimus išduodančioms institucijoms, inspektoriams. Įmonėms aktualiausia leidinio C dalis.

Aplinkosauginių leidimų išdavimo gairėsEE, LV, LT


Pavojingos cheminės medžiagos: kas tai?

Leidinyje kalbama, kokios cheminės medžiagos yra pavojingos aplinkai, kokiais teisės aktais yra reglamentuojamos, aptariami pavojingų medžiagų valdymo principai. Leidinyje rasite ir pavojingas medžiagas, minimas skirtinguose teisės aktuose. Brošiūra skirta pramonės įmonių ir valstybės institucijų specialistams padėsiantis skaitytojui geriau suprasti ES pavojingų medžiagų koncepciją.

ENG, EE, LV, LT


Pavojingų medžiagų pakeitimas

Pavojingų medžiagų pakeitimo lankstukas

Trumpas leidinukas, kuriame paaiškinami pagrindiniai pakeitimo principai: ką tai reiškia, kada svarbu pagalvoti apie pakaitalus, kokie pagrindiniai teisės aktai tai reglamentuoja. 

Pavojingų medžiagų pakeitimas - kaip atitikti teisinius reikalavimus ir tapti konkurencigesniems?

EE, LV, LT

 


Pavojingų medžiagų pakeitimo gairės

Pateikiama pagrindinė informacija apie pavojingų medžiagų pakeitimą mažiau pavojingomis, glaustai apžvelgiamos pakeitimo galimybės įvairiose pramonės šakose. Gairėse taip pat rasite praktinių pakeitimo pavyzdžių ir patarimų. Šis leidinys skirtas savo veikloje pavojingas chemines medžiagas naudojančių įmonių vadovams ir specialistams.EE, LV, LT

 


Pagrindinė informacija apie geriausiai prieinamus gamybos būdus (GPGB)

Trumpai apžvelgiamos įvairios pavojingos cheminės medžiagos pagal pramonės šakas, kuriose jos gali būti naudojamos, šių medžiagų teisinis reglamentavimas bei  GPGB, kuriais numatomas pavojingų medžiagų pakeitimas arba naudojimo mažinimas. 

EE, LV, LT

 

 

 

Visuomenei

Yra daugybė priežasčių domėtis pavojingomis cheminėmis medžiagomis

Iš kur mūsų organizme atsiranda pavojingos cheminės medžiagos? Kaip sveikatą veikia tokie kasdieniai daiktai kaip batai arba dušo užuolaidos? Ką slepia nealergizuojanti pagalvė? Atsakymai į daugybę panašių klausimų – naujame iliustruotame Baltijos aplinkos forumo leidinyje „Yra daugybė priežasčių domėtis pavojingomis cheminėmis medžiagomis“. Paprasta ir kiekvienam vartotojui suprantama kalba čia pateikiama informacija apie pavojingiausias ir plačiausiai naudojamas chemines medžiagas sutinkamas mūsų kasdienėje aplinkoje ir buityje. Leidinyje aprašomas jų veikimo pobūdis bei patariama, kaip ir kodėl šių medžiagų reikėtų vengti.


ENG, EE, LV, LT, RU

 


Ataskaita visuomenei (projekto santrauka) 

Tai trumpas projekto veiklų ir rezultatų pristatymas visuomenei, kuriame apžvelgiamos projekto atsiradimo prielaidos, projekto veiklų pagrindiniai rezultatai ir nauda. Taip pat pateikiamos pagrindinės išvados, kurias galime daryti pasibaigus projektui ir aptariami ateities veiksmai, reikalingi projekto metu iškilusių idėjų įgyvendinimui ir projekto tęstinumui.

 
 ENG, EE, LV, LT

 


Informaciniai stendai

Iš viso stendai įrengti 45 taškuose Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Šiuose stenduose pateikiama informacija apie pavojingas chemines medžiagas ir jų šaltinius, kuria siekiama informuoti visuomene bei kelti pagrįstą susirūpinimą esama problema. Stendai įrengti įvairiose viešose vietose, tokiose kaip mokyklos, regioniniai aplinkos apsaugos deparatamentai, lankytojų informaciniai centrai prie Baltijos jūros.


Didesni paveikslėliai: EELTLVProjektą pristatantis lankstinukas

Prasidėjus projektui išleistas aiškinamasis lankstinukas, kuriame pristatomos planuojamos projekto veiklos ir siekiami rezultatai. Lankstinukas skirtas visoms, projektu suinteresuotoms šalims.Project Intro Flyer

 


Estonia
Kertu-Kirit Sild
Project Manager
Tel.: +372 6597 028
Fax: +372 6597 027
name.surname@bef.ee
www.bef.ee

Latvia
Valters Toropovs
Country Coordinator
Tel.: +371 6735 7546
Fax: +371 6750 7071
name.surname@bef.lv
www.bef.lv

Lithuania
Justė Buzelytė
Country Coordinator
Tel.: +370 5213 8155
Fax: +370 5213 5068 
name.surname@bef.lt
www.bef.lt

The project “Baltic Actions for the reduction of Pollution of the Baltic Sea from Priority Hazardous Substances” (BaltActHaz) is co-financed with the contribution of the LIFE+ financial instrument of the European Community /Project nr. LIFE07 ENV EE 000122/.