Esiet sveicināti   

LIFE+ projektu „Baltijas valstu aktivitātes prioritāro bīstamo vielu piesārņojuma samazināšanai Baltijas jūrā” īstenoja Baltijas Vides Foruma Grupa sadarbībā ar 17 partnerorganizācijām no Igaunijas, Latvijas un Lietuvas laika posmā no 2009. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 30. jūnijam.

By today the project has ended and the project Team would like to thank everybody who contributed to the successful implementation of its activities. We are very happy  that the project activities and results have been widely acknowledged by state authorities  in the Baltic states and deemed to be very successful and useful. 

 

Par projektu 

Projekta mērķis bija sekmēt Baltijas jūras aizsardzību, stiprinot dažādu valsts iestāžu sadarbību bīstamo vielu pārvaldības jomā un normatīvo aktu prasību efektīvākā izpildē, kā arī uzlabot dažādu iesaistīto pušu zināšanas par
bīstamajām vielām un to radītā piesārņojuma samazināšanas iespējām.

Kopsavilkums >>

Par projektu >>

                   

Finansētāji

Projektu finansē Eiropas Savienības LIFE+ finanšu instruments, Igaunijas Vides Investīciju centrs, Latvijas Republikas Vides Ministrija, Lietuvas Republikas Vides Ministrija.


 

 

Estonia
Kertu-Kirit Sild
Project Manager
Tel.: +372 6597 028
Fax: +372 6597 027
name.surname@bef.ee
www.bef.ee

Latvia
Valters Toropovs
Country Coordinator
Tel.: +371 6735 7546
Fax: +371 6750 7071
name.surname@bef.lv
www.bef.lv

Lithuania
Justė Buzelytė
Country Coordinator
Tel.: +370 5213 8155
Fax: +370 5213 5068 
name.surname@bef.lt
www.bef.lt

The project “Baltic Actions for the reduction of Pollution of the Baltic Sea from Priority Hazardous Substances” (BaltActHaz) is co-financed with the contribution of the LIFE+ financial instrument of the European Community /Project nr. LIFE07 ENV EE 000122/.