Kontaktinformācija   

Kertu-Kirit Sild
Projekta vadītājs
Tel. + 372 6 597 028
Fax. + 372 6 597 027
vārds.uzvārds@bef.ee 

Liina Laanemets
Projekta asistente
Tel. + 372 6 597 028
Fax. + 372 6 597 027
vards.uzvards@bef.ee 


Saites:

Baltijas Vides Forums - www.befgroup.net/

Baltijas Vides Forums Igaunija - www.bef.ee

Baltijas Vides Forums Latvija - www.bef.lv

Baltijas Vides Forums Lietuva - www.bef.lt

 

Valters Toropovs
Projekta koordinators Latvijā
Tel.: +371 6735 7546
Fax: +371 6750 7071
E-pasts: valters.toropovs@bef.lv
www.bef.lv

Agnese Linde
Projekta jaunākā vides eksperte Latvijā
Tel.: +371 6735 7558
Fax: +371 6750 7071
E-pasts: agnese.linde@bef.lv
www.bef.lv
 


Jaunākās ziņas

Datums: 2011.gada 24-25.oktobris
Vieta: viesnīca „Lielupe”, Bulduru prospekts 64/68, Jūrmalā
Dalībnieki: projekta partneri un konsultatīvā padome

 


Nacionālās informācijas dienas par bīstamajām vielām ūdens vidē dažādu nozaru ražošanas uzņēmumiem, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu operatoriem un reģionālo vides pārvalžu darbiniekiem, tiks organizētas Latvijā, Igaunijā un Lietuvā.

Semināra mērķis ir iepazīstināt dalībniekus ar starptautiskā projekta ietvaros izstrādātajām piesārņojošo darbību atļauju sagatavošanas vadlīnijām, to saturu un principiem.

Informācijas dienas tiks organizētas nacionālajās valodās Igaunijā, Latvijā un Lietuvā.

 


Projekta komanda ir izstrādājusi brošūru sabiedrībai, kas ilustrē sarežģīto jautājumu par bīstamām vielām, kas skar mūs ikvienu katru dienu ikdienas gaitās. Brošūra iepazīstina sabiedrību ar problēmām, ko rada dažādas vielas, piemēram, ftalāti, perfluorētie savienojumi, polibromdifenilēteri, alvas organiskie savienojumi, u.c.  

Brošūra ietver:
- vispārēju ievadu tematikā
- vispārējās problēmas ar bīstamām vielām 
- praktiskus piemērus kā izvairīties no bīstamo vielu lietošanas un saskarsmes ar tām

Brošūra Miljons iemeslu, lai uzzinātu vairāk par bīstamām vielām ir pieejama lejupielādei angļu, latviešu, lietuviešu, igauņu un krievu valodās.  Brošūra arī tiks drukāta un izplatīta mērķa grupām, izmantojot dažādus līdzekļus un izplatīšanas veidus. 


Datums: 2011.gada 12. – 13. aprīlis
Vieta: Rīga, viesnīca „Tallink Hotel”
Dalībnieki: projekta partneri, citas ieinteresētās puses

Sanāksmes tēmas:
- Pārskats par projekta ieviešanu;
- Vielu skrīninga rezultāti;
- Priekšlikumi bīstamo vielu emisiju samazināšanai;
- Ieteikumi nacionālai monitoringa programmai.


Par tehniskiem jautājumiem sazinieties ar Līgu Kārkli, projekta asistenti vai savas valsts nacionālajiem koordinatoriem. Reģistrācijas termiņš ir 2011.gada 28.marts. Reģistrācijas formas sūtiet uz adresi liga.karkle@bef.lv


Datums: 2011.gada 24. - 25.marts
Norises vieta: viesnīca "Hotel Avalon", Rīga, Latvija
Dalībnieki: pārstāvji no Igaunijas, Latvijas un Lietuvas valsts institūcijām

Semināra mērķis:

Pārrunāt kādi ir likumīgie pieejamie līdzekļi, lai pārvaldītu videi bīstamās vielas REACH, ŪSD un IPPC ietvaros, kā tie ir sasaistīti un kā tos izmantot praksē visefektīvākajā veidā.

Galvenās tēmas:
- Saistība starp ķīmisko vielu (REACH), vides (ŪSD) un ar vietu saistīto (IPPC) likumdošanu;
- Līdzekļi videi bīstamo vielu pārvaldīšanai REACH, IPPC, ŪSD ietvaros;
- Ķīmisko vielu un sektora specifiskās vides likumdošanas integrācijas pieredze praksē dažādās valstīs;
- Pārklāšanās praktiskajā darbā un sadarbības nepieciešamība starp dažādiem speciālistiem, kas nodarbojas ar REACH, ŪSD un IPPC likumdošanas īstenošanu un piemērošanu.

Mērķa grupa ir pārstāvji no Igaunijas, Latvijas un Lietuvas valsts institūcijām:
- Likumdevējiestāžu pārstāvji, kas atbildīgi par REACH, ŪSD un IPPC likumdošanas īstenošanu (ministrijas, aģentūras, utt.);
- Institūcijas, kas nodarbojas ar REACH, ŪSD un IPPC prasību piemērošanu un kontroli (valsts un reģionālie vides un veselības dienesti, inspekcijas).

Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, skatīt pievienoto dienaskārtību  vai par organizatoriskajiem jautājumiem sazinieties ar Līgu Kārkli  (tel. +371 6735 7553; e-pasts: liga.karkle@bef.lv). 


4.projekta partneru sanāksme notika Tallinā 2010.gada 4.-5.novembrī. Šajā reizē partneru sanāksme tika organizēta kopā ar projekta konsultatīvās padomes sanāksmi. Atskaite un prezentācijas no pasākuma ir pieejamas lejupielādei. Arī 4.monitoringa grupas sanāksme notika līdz ar partneru  sanāksmi, kur tika pārrunāta projekta īstenošanas gaita un saplānotas nākamās aktivitātes. 

 


Datums: 2010.gada 4. - 5. novembris
Norises vieta: viesnīca "Hotel Euroopa", Paadi 5, Tallina, Igaunija
Dalībnieki: projekta partneri un projekta konsultatīvās padomes locekļi

4. projekta partneru sanāksme un konsultatīvās padomes sanāksme notiks Tallinā 2010.gada 4.-5.novembrī. Sanāksmes mērķis ir sniegt pārskatu par projekta īstenošanu un aktivitātēm kopš pēdējās sanāksmes reizes, pārrunāt vispārējos projekta administrācijas un finanšu jautājumus, saplānot detalizētākas aktivitātes nākamajam pusgadam.
Zemāk ir pievienota sanāksmes dienaskārtība, tehniskā informācija par sanāksmi.


2010.gada 29.-30.septembrī projekta partneri un citi Baltijas valstu atbilstošo institūciju pārstāvji apmeklēja Somijas Vides institūtu un Eiropas ķīmisko vielu aģentūru.

Vizītes mērķis bija: 

- iegūt ieskatu ķīmisko vielu pārvaldes sistēmā no vides speciālista skatu punkta;
- pārrunāt vides un ķīmisko vielu likumdošanas īstenošanas praktiskos aspektus nacionālā līmenī (Somijas prakse).

Dienaskārtība

Lai iegūtu vairāk informācijas par šo pasākumu, lūdzu, sazināties ar projekta koordinatoru.

Pēdējie pievienotie dokumenti

Estonia
Kertu-Kirit Sild
Project Manager
Tel.: +372 6597 028
Fax: +372 6597 027
name.surname@bef.ee
www.bef.ee

Latvia
Valters Toropovs
Country Coordinator
Tel.: +371 6735 7546
Fax: +371 6750 7071
name.surname@bef.lv
www.bef.lv

Lithuania
Justė Buzelytė
Country Coordinator
Tel.: +370 5213 8155
Fax: +370 5213 5068 
name.surname@bef.lt
www.bef.lt

The project “Baltic Actions for the reduction of Pollution of the Baltic Sea from Priority Hazardous Substances” (BaltActHaz) is co-financed with the contribution of the LIFE+ financial instrument of the European Community /Project nr. LIFE07 ENV EE 000122/.