Finansētāji    

LIFE+ PROGRAMMA

Kopš Eiropas Savienība 1992.gadā izveidoja LIFE programmu, kopumā Igaunijā ir finansēts 21 projekts LIFE I (1992-1996), LIFE II (1996-2000) un LIFE III (2000-2006) ietvaros.  Septiņi no šiem projektiem ir koncentrējušies uz vides inovācijām, vienpadsmit uz dabas aizsardzību un trīs uz sadarbības stiprināšanu. Kopējais investīciju apjoms šiem projektiem ir 19.1 miljoni eiro, no kuriem 8.9 miljoni eiro līdzfinansēja Eiropas Savienība.

LIFE+ (2007-2013) pašreizējā programmas fāzē Eiropas Savienības kopējais budžets ir 2 143 miljoni eiro. Tā ietver 3 tematiskās sadaļas: Daba un Bioloģiskā daudzveidība, Vides politika un pārvalde, Informācija un komunikācija. Kopš 2007.gada, Komisija izsludina konkursu LIFE+ projektu pieteikumiem reizi gadā. 2008.gada oktobrī, Komisija apstiprināja 2 jaunus LIFE+ projektus Igaunijā: vienu projektu LIFE+ Vides politikas un pārvaldes sadaļā un vienu projektu LIFE+ Dabas un bioloģiskās daudzveidības sadaļā.

Lai iegūtu vairāk informācijas, apmeklējiet LIFE officiālo mājas lapuKopējais projekta BaltActHaz budžets: 1 715 632 EUR.

Eiropas Savienībai pieprasītais finansu ieguldījums: 851 816 EUR (50%);

Līdzfinansētāju ieguldījums: 443 317 EUR (26%):

Igaunijas Vides Investīciju centrs: 234 685 EUR;

Latvijas Republikas Vides Ministrija: 127 842 EUR;

Lietuvas Republikas Vides Ministrija: 80 790 EUR;

Partneru līdzfinansējums: 420 499 EUR (24%).
Igaunijas Vides Investīciju centrs

Galvenās Igaunijas Vides Investīciju centra aktivitātes ir novirzīt ieņēmumus no vides izmantošanas vides projektiem, investīciju centrs veic īstenotāj aģentūras funkcijas vides pasākumiem, ko finansē Eiropas Reģionālais Attīstības fonds, Eiropas Sociālais fonds un Kohēzijas fonds un aizdod naudu vides projektu ieviešanai.

Igaunijas Vides Investīciju centra uzdevums ir mērķtiecīga sabiedrisko fondu apguve vides aizsardzības jomā.

Vairāk informācijas var iegūt Igaunijas Vides Investīciju centra (IVIC) mājas lapā.
Lietuvas Republikas Vides Ministrija

Vides Ministrija ir vadošā Lietuvas Republikas valsts pārvaldes varas iestāde vides aizsardzības nozarē, kas veido vides aizsardzības, mežsaimniecības, dabas resursu izmantošanas, ģeoloģijas un hidrometeoroloģijas, teritoriju plānošanas, būvniecības, iedzīvotāju nodrošināšanas ar mājokļiem, mājokļu labiekārtošanas valsts politiku, kā arī koordinē tās īstenošanu.

Lai iegūtu vairāk informācijas, apmeklējiet ministrijas mājas lapu.
Latvijas Republikas Vides Ministrija

Vides ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde vides aizsardzības nozarē, kas ietver vides aizsardzību, dabas aizsardzību, dabas resursu saglabāšanas un racionālas izmantošanas, hidrometeoroloģijas un zemes dzīļu izmantošanas apakšnozares. Vides ministrija izstrādā valsts vides aizsardzības politiku, kā arī organizē un koordinē vides aizsardzības politikas īstenošanu. Šo funkciju izpildes nodrošināšanai ministrija izstrādā normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu (koncepciju, programmu, plānu) projektus un sniedz atzinumus par citu institūciju izstrādātajiem projektiem, pārstāv valsts intereses ārvalstu un starptautiskajās institūcijās, kā arī informē sabiedrību par nozares politiku un ministrijas padotībā esošo iestāžu darbību.

Lai iegūtu vairāk informācijas, apmeklējiet ministrijas mājas lapu  

 

Estonia
Kertu-Kirit Sild
Project Manager
Tel.: +372 6597 028
Fax: +372 6597 027
name.surname@bef.ee
www.bef.ee

Latvia
Valters Toropovs
Country Coordinator
Tel.: +371 6735 7546
Fax: +371 6750 7071
name.surname@bef.lv
www.bef.lv

Lithuania
Justė Buzelytė
Country Coordinator
Tel.: +370 5213 8155
Fax: +370 5213 5068 
name.surname@bef.lt
www.bef.lt

The project “Baltic Actions for the reduction of Pollution of the Baltic Sea from Priority Hazardous Substances” (BaltActHaz) is co-financed with the contribution of the LIFE+ financial instrument of the European Community /Project nr. LIFE07 ENV EE 000122/.